Mange planlagte tannbehandlinger vil fortsatt bli utsatt. Dette gjør vi for å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte. Tannhelsetjenesten følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Prioriterte behandlinger
Det blir ikke helt normal drift på klinikkene, men mer behandling enn de siste ukene.  Alle pasienter og eventuelle ledsagere avklares for eventuelle luftveisinfeksjoner per telefon på forhånd. Pasienter med behov for ledsager får ha med seg kun én person.

Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Ikke kom om du er syk
Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.

Alle som kommer til tannklinikken skal vaske eller desinfisere hender når de kommer og går.

 

Det kan komme endret informasjon på kort varsel på fylkeskommunens hjemmeside: www.agderfk.no.