Behandlinger som det er problematisk å avslutte brått, og som det er ønskelig å gjennomføre, vil fortsatt gjennomføres. Hovedregelen for behandlinger som fortsatt skal gjennomføres er at friske tannhelsepasienter skal møte til avtalt tid til timen sin. De som har luftveisinfeksjoner eller andre symptomer som hoste og lignende må ikke gå inn på klinikkene våre, men ringe tannklinikken sin.

Mye tannbehandlingen kan utsettes i flere uker uten at det har konsekvenser. De som har akutte skader skal ringe klinikken på forhånd for veiledning.

Ved spørsmål, ring tannklinikken din.

Det kan komme endret informasjon på kort varsel på fylkeskommunens hjemmeside: www.agderfk.no.