I dag er det 8. mai og 76 år siden freden kom til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon. Vi feirer Norges frigjøringsdag etter den tyske okkupasjonen.  8. mai er en nasjonal veterandag, og vi hedrer alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Vi hedrer alle dem som har påtatt seg risikofylte oppdrag, hjemme og ute, for at vi andre skal få leve i fred og trygghet.

Til alle som kjempet under de fem lange krigsårene. Til alle veteraner - gamle som unge. Til alle som slåss mot krig og urett - og for fred og frihet, demokrati og menneskerettigheter: Slik vi aldri skal glemme 9. april, skal vi alltid minnes 8. mai. Frihet er ingen selvfølge. Friheten den kommer ikke av seg selv. Den er ikke gratis. La oss aldri glemme det.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug, legger på krans for å minnes de falne og takke for friheten.

8. mai 2021.jpg 8. mai 2021-3.jpg

__________________________________________________________________________________

Krigsminnesmerket ved Kvinesdal kirke i Liknes er reist til minne om de fem fra Kvinesdal sokn som ga sine liv under andre verdenskrig. Det ble reist av bygdefolket i 1947. Dagens Kvinesdal kommune ble til i 1963, og det er derfor bare den daværende Kvinesdal kommune, tilsvarende dagens kirkesokn, som dekkes av dette minnesmerket; i de andre delene av kommunen finner man også minnesmerker.

Minnesmerket er hogd i granitt av den anerkjente billedhoggeren Ståle Kyllingstad. Kyllingstad var født i Kvinesdal.

Det består av en sokkel med innskrift på alle fire sider, og på denne står en skulptur som forestiller ei kvinne som holder rundt en av de falne.

Innskriftene

Vi starter med framsida, med de falnes navn, og følger innskriftene med klokka:

Oskar Fjeld • Kjell Halvorsen

Erling Moi • Hans Tønnessen

Ingvald Unhammer

 

Dei gav alt!

Bygdefolket sette steinen 1947

Krigen 1940–45