Oppfølging i svangerskapet

Den første kontrollen for deg som er gravid, bør være mellom uke 6–12 hos fastlegen din. Du kan lese mer om de ulike kontrollene på helsenorge.no.

Du kan få gratis oppfølging hos jordmor. Jordmor følger deg gjennom svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.

Jordmor kan

  • undersøke mor og barnet i magen
  • søke om fødeplass
  • ta alle rutineblodprøver
  • veilede i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming og flaskemating
  • hjelpe til i forberedelser til foreldrerollen og snakke om gleder og bekymringer.

Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.

Fra uke 26 vil du få tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier for å bli kjent. Dersom du ikke går på svangerskapskontroll hos jordmor må du selv kontakte din helsestasjon for å få dette tilbudet.

Mors helse etter fødsel

Det skjer store endringer med mors kropp og følelser i barseltiden. Du kan få tilbud om konsultasjon med råd og veiledning om din helse etter fødsel (etterkontroll).

Helsenorge.no har kvalitetssikret og trygg informasjon: 

Barselbesøk

Ta kontakt med helsestasjonen når dere reiser hjem fra sykehuset for å avtale barselbesøk (hjemmebesøk av jordmor). 

Du får tilbud om et barselbesøk i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. Du får også tilbud om besøk av helsesykepleier den syvende til tiende dag etter fødselen.

Videre oppfølging skjer på helsestasjonen. Barnet har rett til regelmessige undersøkelser og kontroller fram til det er fem år.

Du vil få innkalling til kontroller av helsestasjonen.