Her er vedtaket:

«På bakgrunn av et ekstraordinært utbytte fra Agder Energi i 2023, vedtar kommunestyret en overskuddsdeling med en registreringsbasert strømstøtteordning gjeldende for 2022. 

1 Private husholdninger kr. 7 000 000,-

Beløpet fordeles på følgende måte etter en enkel registreringsprosess, som må inneholde:

  • Navn/husstand
  • Kontonummer
  • Samlet bruttoinntekt

Etter registeringsfrist fordeles beløpet etter en gradert modell. Modellen er som følger:

  • Samlet bruttoinntekt under 800 000,-: 100 %
  • 800 000,- - 1 200 000,-: 75%
  • 0ver 1 200 000,-: 50 %

Mottakerne av tilskuddet må være folkeregistrert i Kvinesdal.

Maksbeløp for utbetaling til en husstand er kr. 8 000,-. Frist for registrering: 10. juni 2022 Registreringen gjelder for tidsrommet mellom 01.12.2021 og 30.04.2022.»

For å motta strømstøtte måtte man registrere seg, fristen var 10. juni 2022 og registreringen er nå stengt.
Det kan kun sendes inn et skjema per husstand.

Støtten beregnes etter husstandens samlede bruttoinntekt. Du må legge med bruttoinntekten.

Mottaker av tilskuddet må være folkeregistrert i Kvinesdal.

Når fristen er gått ut vil vi legge ut informasjon på hjemmesiden om hvilket beløp som utbetales i henhold til modellen.

De som oppfyller kriteriene, vil få utbetalt støtten til oppgitt bankkonto kort tid etter registreringsfristen. Det blir ikke sendt ut svarbrev om at støtten er innvilget.
De som ikke oppfyller kriteriene, vil få tilbakemelding om dette.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med servicekontoret på tlf. 38 35 77 00.