Disse kan ikke få strømstøtte via Kvinesdal kommune:

  • Bedrifter som er under kategorien kraftkrevende industri slik som Eramet, Green Yard ol.
  • Bedrifter/næringer som bruker strømmen til husholdning og får strømstøtte via staten. (Det vil si bedrifter med boliger, hvor det er husholdningsforbruk som får strømstøtte.)
  • Jordbruk- og veksthusnæring har ikke mulighet til å søke da de allerede har fått strømpakke fra staten.

For å kunne motta strømstøtte må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Bedrifter/næring må registrere seg digitalt i skjemaet strømstøtte til næringslivet.
  2. Det må legges med dokumenterte strømutgifter fra desember 01.12.2021 til og med april 30.04.2022 (5 mnd.)

Dersom disse to kriteriene ikke er oppfylt vil det ikke tildeles strømstøtte.

Frist for å registrering er satt til 30. juni 2022.

Feilen med at nye brukere ikke fikk registrert seg er nå løst.

Du finner registreringsskjema her.

Utbetaling vil skje i løpet av august 2022.