Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategisk næringsplan Kvinesdal 2016-2018

Strategisk næringsplan for Kvinesdal 2016-2018 med handlingsplan ble vedtatt i 2016. I 2019 ble det laget ny arbeidsplan, «Prioriterte områder og tiltaksplan 2019-2021».

I gjeldene planstrategi er det forutsatt at det skal være rullering av planen, etter at ny samfunnsdel er vedtatt.