• Kvinabadet
  • Øye Grendehus
  • Knaben Leirskole
  • Velferdsboliger
  • Sykehjem og omsorgssentre har begrensninger for besøk
  • Kafeteriaen på Kvinesdal bo- og dagsenter er stengt.