• Barnehager
 • Skoler
 • Biblioteket
 • Kulturhuset
 • Kinoen
 • Kvinabadet
 • Frivillighetssentralen
 • Aktivitetssenteret
 • Øye Grendehus
 • Kulturskolen
 • Rådhuset
 • Knaben Leirskole
 • Velferdsboliger
 • Sykehjem og omsorgssentre stenges for besøkende
 • Kafeteriaen på Kvinesdal bo- og dagsenter er stengt.
 • Teknisk drifts lokaler på Åmot er stengt for publikum.
 • Kvinesdal helsestasjon er stengt frem til 26.03.20.  Åpent kun for avtalte nødvendige timer.  De fleste ansatte har hjemmekontor. Trenger du noen å snakke med så er vi tilgjengelige på telefon.  Ring sentralbordet 38 35 79 90.