Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
18. juni:

Informasjonsside om koronavirus

Det kommer mye informasjon i disse dager og vi har derfor laget en egen informasjonsside om koronavi... Les mer

Stemme fra utlandet

Det er mulig å stemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen fra 1. juli.

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Dette kommer det mer informasjon om senere.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 13. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Stemme ved brevpost

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Du kan be om å få tilsendt nødvendig offisielt valgmateriell fra de fleste norske utenriksstasjoner, slik at du kan sende din stemme i posten fra der du befinner deg.

I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell. Du kan da bruke blanke ark som stemmeseddel.

Du må i tillegg ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Av hensyn til at det skal være hemmelig valg, bør du unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende. Stemmegivningen blir imidlertid ikke forkastet, dersom en slik konvolutt er brukt.

Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de ulike navn:

 • Stemmeseddelkonvolutten legger du stemmeseddelen i.
 • Omslagskonvolutten brukes til å registrere nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme, og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.
 • Forsendelseskonvolutten  brukes til å legge omslagskonvolutten i, og benyttes deretter til å sende din stemmegivning til den kommunen i Norge der du er innført i manntallet og har stemmerett.

På det blanke arket du bruker som stemmeseddel, må du skrive:

 • Hvilket parti eller gruppe du stemmer på.
 • At stemmen er avgitt til stortingsvalget 2021 i ... kommune (her må du skrive navnet på den kommunen der du deltar i valget/ har stemmerett)

Fremgangsmåte for stemming ved brevpost

 1. Gjør ditt valg av parti eller gruppe.
  Benytter du en offisiell stemmeseddel krysser du av for parti eller gruppe. Dersom partiet eller listen du ønsker å stemme på ikke er oppført på seddelen, kan du skrive navnet på partiet/listen nederst på stemmeseddelen på angitt sted. Benytter du et blankt ark skriver du navnet på parti eller gruppe, og at du avgir stemme til stortingsvalget 2021.
 2. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten bør limes igjen.
 3. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, og lim igjen omslagskonvolutten. Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmegivningen forkastet og ikke telt.
 4. Påfør nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten: Benytter du en offisiell omslagskonvolutt for forhåndsstemmegivning utenriks – skriv nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten nøyaktig og forståelig. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig.

  Benytter du en vanlig konvolutt som omslagskonvolutt, må du skrive følgende opplysninger på konvolutten:

  «Til valgstyret i ................................. kommune» (Her skriver du inn navn på kommunen der du er folkeregisterført som bosatt i Norge).

  Adresse til den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt.

  Tid og sted for stemmegivningen.

  Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer).

  Din adresse i Norge 30. juni i 2021, eventuelt siste folkeregisterførte bostedsadresse i Norge hvis du har meldt flytting til utlandet

  Registrert som bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen?

  Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, søker du samtidig med stemmegivningen om innføring i manntallet i den kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. Du må også forsikre at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå den vanlige konvolutten du benytter som omslagskonvolutt på følgende måte:

  «Jeg søker herved om innføring i manntallet i den kommunen i Norge der jeg sist var folkeregisterført som bosatt. Jeg forsikrer at jeg er norsk statsborger.»

  At du forhåndsstemmer ved brevpost (brevstemmegivning utenriks).

  Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets navn, fødselsdato og adresse skal påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bekrefter riktigheten av det som er påført ved å underskrive på omslagskonvolutten. Det er ikke påkrevd med vitne.

  Skriv din underskrift på konvolutten. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige.
 5. Legg omslagskonvolutten i en forsendelseskonvolutt, og adresser forsendelseskonvolutten til valgstyret i den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt.

Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge.

Frist

For å bli godkjent, må stemmegivningen være sendt før 3. september og komme frem til valgstyret i kommunen innen kl. 17.00 tirsdag 14. september.

 
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Sist oppdatert 28. mai 2021