Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stemme fra utlandet

Det er mulig å stemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen fra 1. juli.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 1. september. Valgloven sier at forhåndsstemming påSvalbard og Jan Mayen kan foregå frem til siste fredag før valgdagen, men sysselmesteren på Svalbard kan bestemme at den skal avsluttes på et tidligere tidspunkt.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Stemme ved brevpost

Dersom du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du forhåndsstemme ved brevpost.

Du kan be om å få tilsendt nødvendig materiell som stemmesedler og konvolutter fra de fleste norske utenriksstasjoner. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i dette. Da kan du benytte blanke ark som stemmeseddel eller skrive ut en offisiell stemmeseddel.

I tillegg til stemmeseddel må du ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Valget er hemmelig, og du bør derfor unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende.

De tre konvoluttene har hver sin funksjon og ulike navn:

 • Stemmeseddelkonvolutt
  Denne legger du stemmeseddelen i.
 • Omslagskonvolutt
  Denne legger du stemmeseddelkonvolutten i. På utsiden registreres nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme.
 • Forsendelseskonvolutt
  Denne legger du omslagskonvolutten i, og sender den til kommunen i Norge du har stemmerett i.

Slik brevstemmer du

 • Velg parti eller liste
  Benytter du en offisiell stemmeseddel krysser du av for parti eller liste. Dersom partiet eller listen du vil stemme på ikke er oppført på stemmeseddelen kan du skrive navnet på angitt sted på seddelen.

Dersom du bruker et blankt ark som stemmeseddel må du skrive:

 • Navnet på partiet eller listen du stemmer på.
 • At stemmen er avgitt til kommunestyrevalget 2023 og navnet på kommunen du har stemmerett i, eller til fylkestingsvalget 2023 og navnet på fylket du har stemmerett i.

Dersom du ønsker å stemme ved begge valgene må du benytte ett ark til kommunestyrevalget og ett til fylkestingsvalget.

I Oslo kommune er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og ønsker å stemme ved valg til bydelsutvalg, må du bruke et blankt ark og skrive navnet på partiet/gruppen du stemmer på. Skriv også at stemmeseddelen gjelder for valg til bydelsutvalg 2023 i den bydelen der du har stemmerett.

 • Legg stemmeseddelen/-sedlene i en stemmeseddelkonvolutt

Stemmeseddel for kommunestyrevalg 2023 og stemmeseddel for fylkestingsvalg 2023 (eventuelt stemmeseddel for valg til bydelsutvalg 2023 i den bydelen i Oslo kommune der du har stemmerett) legges i samme konvolutt.

Konvolutten bør limes igjen.

 • Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt

Omslagskonvolutten må limes igjen. Er den åpen, blir ikke stemmegivningen godkjent.

 • Påfør nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten

Benytter du en offisiell omslagskonvolutt for forhåndsstemmegivning utenriks – skriv nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten nøyaktig og forståelig. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig.

Benytter du en vanlig konvolutt som omslagskonvolutt, må du skrive følgende opplysninger på konvolutten:

  • Navn og adresse til kommunen du er eller sist var folkeregisterført som bosatt.
  • Tid og sted for stemmegivningen.
  • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (11 siffer).
  • Din adresse i Norge per 30. juni 2023, eventuelt siste folkeregisterførte bostedsadresse i Norge hvis du har meldt flytting til utlandet. Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen må du søke om innføring i manntallet i den norske kommunen du sist var registrert bosatt i.
  • At du forhåndsstemmer ved brevpost (brevstemmegivning utenriks).
  • Et vitne bør bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets navn, fødselsdato og adresse skal påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bekrefter riktigheten av det som er påført ved å underskrive på omslagskonvolutten.
  • Signer på konvolutten. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige.
    
 • Legg omslagskonvolutten i en forsendelseskonvolutt

Forsendelseskonvolutten adresseres til valgstyret i kommunen der du er eller sist var registrert som bosatt i.

Se oversikt over adressene til valgstyrene i kommunene.

Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge.

Frist

For å bli godkjent må stemmegivningen være sendt før 1. september og komme frem til valgstyret i kommunen innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 12. september.

 
Sist oppdatert 27. juni 2023