Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 1602 personer i Kvinesdal kommune. 389 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.

I denne uken ble det i aldersgruppen over 65 år og risikogruppene vaksinert 247 personer.

I neste uke er det forventet at vi får 180 vaksinedoser. De som skal få vaksiner blir fortløpende kontaktet.

Alle over 67 år som ønsker vaksine er nå vaksinert og vi er i gang med å vaksinere de over 65 år og risikogruppene.