Anlegget det søkes midler til må være med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 
Alle idrettsanlegg som planlegges skal godkjennes av virksomhet Kultur og spillemiddelsøknad med alle vedlegg skal sendes elektronisk. 
Melding om påtenkte anlegg skal gis virksomhet Kultur innen 1. oktober. 
Frist for elektronisk innlevering av søknader med nødvendige vedlegg er 15. oktober. 
For å søke om spillemidler gå inn på www.anleggsregisteret.no
For mer info kontakt virksomhet Kultur v/Arne Johnsen på tlf. 94 87 00 26 eller e-post.