IRS Miljø IKS vil nå starte vårens innhenting av landbruksplast i samarbeid med bondelagene og de landbruksansvarlige i hver av de fire kommunene. 
Vi minner om sorteringskravet og kravet om reinhet.
Plasten må sorteres i disse fraksjonene:

 • Balleplast (folie), hvit
 • Balleplast (folie), farget (alle farger kan leveres samlet)
 • Rundballenett
 • Gjødselsekker (og andre plastsekker)
 • Hardplast, kanner må være tomme

Det skal være minst mulig fórrester i plasten og den skal være fri for jord, grus og stein (ikke vasket)
En mer utfyllende sorteringsbeskrivelse finner dere ved å gå inn på hjemmesiden til Grønt Punkt på denne linken: https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/

Dere må melde inn følgende til landbrukskontoret i Kvinesdal ved Kari Eiesland, epost kari.eiesland@kvinesdal.kommune.no eller mobil 90188802, innen onsdag 12. mai kl 15:00

Hun trenger følgende opplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse
 • Ca. mengde plast
 • Ønsker dere henting på egen adresse mot en oppmøteavgift på kr. 800 + mva.?  Hvis din adresse blir et felles oppsamlingssted (egen plast + min. to andre) slipper du oppmøteavgiften.
 • Vil dere levere plasten hos en annen bonde, oppgi adresse? (må avtales med vedkommende bonde)
  • Det forutsetter at eiendommen har atkomstvei og snuplass for stor lastebil med henger
 • Ønsker dere å levere plasten på et av følgende oppsamlingspunkt:
  • Ved Kvinesdal stadion
  • Ved småkraftverket på Vonheim/Eiesland
  • Ved sagbruket på Helle
  • På Risnes
  • Ved Dammen på Gjemlestad

Når vi har fått en oversikt over hvordan dere ønsker plasten innsamlet vil vi sette opp ei innsamlingsrute og avklare leveringstidspunkt på oppsamlingspunktene. Innsamlingen vil starte så snart som mulig og dere vil få tidspunktene på mail.

Eventuelle spørsmål kan rettes Kari Eiesland i kommunen, Ivar Kvinlaug i Bondelaget eller IRS Miljø.