Smittesporingsteamet i Kvinesdal kommune kan kontaktes på tlf 97 00 09 56.

NB! dette nummeret skal KUN benyttes til varsling av nye positive covid-19 tilfeller eller til rapportering fra andre kommuner o.l av nye nærkontakter. 
Det er ikke et nummer du som innbygger skal benytte.