Smittesporingsteamet i Kvinesdal kommune kan kontaktes på tlf 99 52 40 18.

NB! dette nummeret skal KUN benyttes til varsling av nye positive covid-19 tilfeller eller til rapportering fra andre kommuner o.l av nye nærkontakter. 
Det er ikke et nummer du som innbygger skal benytte.