Dersom du ankommer Norge fra Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil , eller  har vært der de siste 10 døgn før ankomst til Norge, gjelder følgende:

  • Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før innreise til Norge - det finner du her.
  • Du skal ta en koronatest, med PCR-test, ved ankomst til Norge.
  • Du er pliktet til å informere om at du har hatt opphold i et av landene som er nevnt over.

Har du vært i Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil og ankom Norge i perioden 15. - 25. januar 2021 skal du:

  • så snart som mulig teste deg for koronavirus med en PCR-test.
  • informere om at du må teste deg fordi du har vært i et av landene nevnt over.

Du må teste deg på nytt, selv om du også testet deg når du ankom Norge før 25. januar.

Kravet om testing gjelder ikke for personer under 12 år eller personer som ved godkjent laboratoriemetode, PCR-test eller antigen hurtigtest, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.