likestilt arbeidsliv.jpg

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk og strategisk med å skape en likestilt arbeidsplass. Likestilt arbeidsliv påvirker hele organisasjonens tankesett og arbeid. Det skal jobbes praktisk, systematisk og strategisk for å skape likestilling, inkludering og mangfold i virksomheten

I år har vi jobbet med å oppfylle kravene til re-sertifisering, og nå er Kvinesdal kommune blitt re-sertifisert! Vi jobber videre med oppfølging av handlingsplanen og ulike tiltak innenfor Likestilt arbeidslivs syv satsingsområder: Forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere, tilrettelegging, heltid og heltidskultur, livsfase og likelønn.

Vil du vite mer om Likestilt arbeidsliv? Likestilt arbeidsliv - Agder fylkeskommune (agderfk.no)