Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, raskt går hjem og holder seg hjemme. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. 

I Norge blir mange testet for covid-19, men så langt har kun om lag 5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord fremdeles slik at de aller fleste luftveisinfeksjoner skyldes noe annet enn koronavirussykdom.

Dersom en i husstanden har akutt luftveisinfeksjon men ikke har bekreftet eller sannsynlig covid-19, bør de holde avstand til de andre i husstanden. Husstandsmedlemmene er ikke i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt dersom de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er bekreftet eller sannsynlig covid-19 syk.

Du kan lese folkehelseinstituttets råd her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/

Du kan også lese om hvordan du kan skille mellom Covid-19 og allergi her.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1#hvordan-skille-mellom-covid19-og-allergi