Nasjonal kompensasjonsordning

Dersom din bedrift har vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan du nå søke om tilskudd for periodene november og desember 2021.

Du kan også søke om kompensasjon for tapt varelager for søknadsperioden desember 2021.

Søknadsfrist: 22. april 2022.

Du finner informasjon og søknadsportal her:

https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Ny midlertidig lønnsstøtteordning

Du kan lese mer om ordningen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lonnsstotteordning/id2892833/

Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.

Nye støtterordninger for næringslivet som følge av de strenge smitteverntiltakene

Regjeringen har lagt frem forslag. Støtteordninger som foreslås er blant annet kommunal kompensasjonsordning, at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut året med enkelte justeringer, og lønnstøtteordning m.m. Du kan lese mer om alle tiltakene som foreslås her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-tiltak-for-okonomisk-trygghet/id2892080/

Det jobbes med å få på plass alle detaljer i ordningene. Dette arbeidet gjøres i nær dialog med NHO, Virke og LO. Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Krisepakker

Tiltak for bedrifter.

Her finner du en oversikt over tiltak NHO har registrert som skal dempe krisen for bedrifter.

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Innovasjon Norge kan bidra med

Her ser du hva Innovasjon Norge kan bidra med:

https://www.innovasjonnorge.no/

Permitteringer og omstilling

Les mer her: 

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her:

Kontakt

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad på mobil  945 10 218, epost liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no