Her er er link til FHI sine sider om arrangement. Alle som arrangerer må sette seg nøye inn i regelverket som presenteres på FHI sine sider. Vi oppsummerer de mest aktuelle arrangementene og regelverk kort her:

Grunnleggende hygieniske tiltak gjelder: Ikke møte hvis syk, vaske hender, holde avstand. Arrangør må holde lister over deltakere med kontaktinformasjon og sørge for at hygiene og avstandskrav kan overholdes.

 

Skoleavslutninger (regnes som privat sammenkomst):

Skoleavslutninger i barneskole og barnehager kan skje i egne kohorter (klasser), men kun med nødvendige antall voksne som tilretteleggere. Det vil si at ikke alle foreldre og søsken kan delta, slik det vanligvis praktiseres. 

Skoleavslutninger i ungdomsskole er tillatt med maksimalt 20 personer hvis sammenkomst holdes innendørs, 30 personer ved utendørs sammenkomst.

 

Vitnemålsseremoni for elever og foreldre (regnes som arrangement):

Deltakere må sitte på fast anvist plass dersom det er mer enn 50 personer (ved innendørs arrangement). Mingling før og etter seremonien er ikke mulig. Man må ut av lokalet når seremonien er avsluttet uten at det oppstår trengsel i dører og korridorer. Man må ha avstand mellom ulike husstander (kohorter) på min. 1 meter (1 sete). Skoleklassene kan regnes som kohort (gult nivå) også ved avslutningsseremonien og klassene kan plasseres klassevis med avstand (helst 2 meter) mellom klassene. Hvis klassene skal opp på senen for å få vitnemål må de plasseres slik at de kan komme opp på senen uten å måtte passere de andre klassene/kohortene/husstandene. Foreldre som deltar må sitte etter husstand med avstand i andre deler av lokalet og kan ikke sitte sammen med klassekohortene. Eventuelle tilstelninger etter selve seremonien vil regnes som privat sammenkomst og har maks antall på 20 deltakere innendørs og 30 utendørs (som ved skoleavslutninger, se ovenfor).

 

Overgangsordninger ved overgang fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole o.l:

Kommunen er på gult tiltaksnivå og overgangsordninger er ikke lett å få til uten at man bryter med kohortprinsippene i trafikklysmodellen. Hvis overgangsordninger likevel skal organiseres anbefales det at det gjøres utendørs og på en måte som sikrer nødvendig avstand (2 meter) mellom ulike kohorter.

 

Klasseturer:

Smittesituasjonen er svært ustabil, særlig på Agder. Det anbefales at skolene tilstreber å få til skoleavslutningsturer innenfor kommunen. Hvis man likevel skal arrangere turer som går til andre kommuner bør man sørge for at man unngår møter med andre enn eget reisefølge på hele reisen.

 

Personalavslutninger:

Dersom dette avholdes i privat hjem, hage, hytte er rådet at man er maksimalt 10 personer i tillegg til husstanden. Beskyttede (for eksempel fullvaksinerte) kan komme i tillegg i private hjem, hager og hytter.

Dersom man besøker et serveringssted er maksimalt tillatt antall personer 20.

Hvis man arrangerer i leid, eller lånt lokale må regler for arrangement følges. En slik personalsamling vil regnes som privat sammenkomst og maksimalt antall personer er 20 innendørs og 30 utendørs.