Skriftstørrelse

Partienes lister

Her er viktig informasjon til partiene som ønsker å stille liste til kommunestyrevalget i Kvinesdal kommune.

Kontaktperson

Det er Hege F. Ludviksen som er kontaktperson for partiene i arbeidet med listeforslag, og hun vil gjerne ha kontakt med partiene i god tid før fristen for innlevering av listeforslag går ut.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Veiledning til utfylling av listeforslag

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Malene finner du i bunnen av denne artikkelen. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Formelle krav og frister

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen eller fylkeskommunen. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget.

Utvidede og vanlige listeforslag

På grunn av kommune- og fylkessammenslåinger vil en del kommunestyrer og fylkesting få flere representanter enn tidligere. Valgdirektoratet har derfor utarbeidet utvidede versjoner av mal for listeforslag. Merk at:

 • Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen.
 • Dersom en liste skal ha mer enn det antallet underskrifter som finnes i malen, må det trykkes opp flere eksemplarer av malen
 • Utvidede listeforslag må skrives ut i A3-format. Også på disse må tosidig utskrift benyttes
 • Utvidede listeforslag er utformet slik at arkene kan brettes til vanlig A4-størrelse etter utskrift.

Utfylling av listeforslag

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4) og fire sider for utvidede (A3) listeforslag på ett ark. På siden(e) med listekandidater skal følgende stå:

 • listeforslagets overskrift
 • hvilket valgdistrikt det tilhører
 • hvilket valg det gjelder for
 • kandidatene som stiller til valg.

På påfølgende side(r) skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • fullstendig navn
 • bostedsadresse med postnummer
 • fødselsdato
 • signatur

Alle som stiller listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Ved behov, skal de tillitsvalgte ha myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslaget:

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene.
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Hvis listeforslaget ikke er gyldig, skal valgmyndigheten og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Maler for innlevering av listeforslag

Kommunestyrevalget med inntil 73 kandidater (A4)

For flere maler se valg.no

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me