Kvinesdal kommune starter nå opp arbeidet med å revidere en av kommunens aller viktigste planer, kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet for prosessen er nå ute på høring.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for helhetlig planlegging og fremtidig samfunns- og tjenesteutvikling frem mot 2040. Som del av arbeidet med å fornye denne skal det også utarbeides en arealstrategi.  

Planprogrammet som nå er på høring forteller hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Forslaget til planprogram er tilgjengelig på Kvinesdal kommunes hjemmeside, og kan sees på Servicekontoret i rådhuset.  

Innspill til planarbeidet og/eller planprogram merkes «Kvinesdal 2040» og sendes til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal eller til post@kvinesdal.kommune.no innen 17.01.20.

Spørsmål rettes til prosjektkoordinator Nina Nissestad på e-post nni@kvinesdal.kommune.no eller på telefon 38 35 28 60.  

Dokumenter:

Særutskrift - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, sak 102/19

Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel - Kvinesdal 2040