• Vi må fortsette med sjekkliste og registrering ved besøk, dette avklares på telefon eller når besøket finner sted på avdelingen. Vi er pliktige å føre besøksprotokoll etter Covid-19 forskriften selv om beboere er blitt vaksinert
 • Avdelingen legger til rette for håndhygiene før alle besøk
 • Besøkende fra «røde» områder/ kommuner er fortsatt velkommen, men med munnbind.
 • Besøkende må fortsatt avtale tidspunkt for besøk i god tid. Det er personalet og driften på avdelingen som styrer dette. Viktig og følge med på om det er visittider på den aktuelle avdelingen du ønsker å besøke
 • Beboere kan ha besøk av inntil 5 personer på samme tid (avhengig av størrelse på rom), men ikke flere enn at nasjonale anbefalinger kan overholdes slik at 1 m avstand er mulig der ikke alle kommer fra en kohort, eller er nærkontakter
 • «Fullvaksinerte» Beboeren kan jmf. nasjonale anbefalinger velge ut 3 personer som nærkontakter over en viss tid. Pårørende sammen med beboeren må selv ha oversikt over sine nærkontakter.  Er dette en utfordring avtales tiltak med aktuell avdeling  
 • Beboere som ikke er «fullvaksinert» må fortsatt holde 1 m avstand til besøkende
 • Besøket kan fortsatt vare inntil 1 t
 • Det er fortsatt ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer under besøket, dette fordi personalet fremdeles ikke er «fullvaksinert», og noen pasienter av ulike årsaker ikke har kunnet få vaksine
 • Det er fortsatt ikke anledning til servering av mat og drikke fra avdelingen. Dersom ønskelig, kan besøkende selv ta med
 • Når besøket er over, følges besøkende ut igjen, beboer må ringe på alarmen slik at en ansatt kommer inn. Når munnbind brukes, beholdes det på til utgangen
 • Ansatte vasker/desinfiserer kontaktflater på beboers rom i etterkant av besøket

Ved alvorlig sykdom og i livets siste fase legger vi selvsagt til rette for besøk utover retningslinjer.