Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 1977.

Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Det skal være lav terskel for testing for de som har symptomer eller som tror de kan ha vært eksponert for koronasmitte. Vi har god kapasitet for testing og tester til og med 30.12.20. Vi starter med testing igjen på første hverdag etter nyttår.

Kommunens oppfordring til en trygg nyttårsfeiring

Kommunen ønsker å ha et tillitsforhold til publikum når de skal hygge seg til nyttår, men dersom det kommer tips om regelbrudd vil politiet håndheve dette.
Vi henstiller folk om å holde de gjeldende smittereglene om avstand, antall som samles, samt god håndhygiene når de samles.

Informasjon om koronavaksinasjon

Kvinesdal kommune får 20 doser vaksiner i uke 1.  Det er bestemt at de første dosene vaksine skal gis til beboere på Kvinesdal bo- og omsorgssenter.  Videre vaksinasjon er avhengig av hvor mange doser vi får til kommunen.  Etter hvert som kommunen får flere vaksinedoser vil vi vaksinere etter prioriteringsliste fra FHI.

Personell fra kommunen har begynt å ringe til personer over 85 år for å spørre om de vil ha vaksine mot korona. 

Personer som har folkeregistrert adresse i Kvinesdal vil bli kontaktet på telefon eller SMS og få beskjed om tidspunkt og sted for vaksinasjon. Hvis noen oppholder seg i kommunen, men ikke er innbyggere, må de ta kontakt for å bli satt opp på vaksinelistene.

Ved spørsmål om koronavaksine, ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 46 86 49 94 på hverdager mellom kl. 08.00 og 14.00.

 

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.