Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 1809. Det er fire personer i karantene og to i isolasjon.
Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Luciatog i sentrum

Sentrum og Knerten barnehage har i dag skapt lys og glede i sentrum med å gå Luciatog. Det var et flott syn å se alle barna, sammen med de voksne, lyse opp sentrum denne formiddagen.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.