Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 1743. Det er for øyeblikket ingen i karantene og de som har vært syke er friskmeldt.

Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Jeg vil igjen takke alle for deres innsats i det viktige smittevernsarbeidet, og oppfordre til å fortsette det gode arbeidet. Jeg vil ønske alle en god førjulstid og ta godt vare på hverandre, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Tegneoppgave for barn

I arbeidet med ny samfunnsdel, Kvinesdal 2040 er en av målsettingene å legge til rette for en bred medvirkningsprosess for å få flest mulig innspill og synspunkter fra innbyggerne. Å høre på barna er også en svært viktig del av dette.  

Alle elevene ved 5.-7. trinn ved barneskolene i Kvinesdal ble invitert til å delta med tegning av hva de liker aller best å gjøre og hvordan de ønsker å ha det i Kvinesdal i fremtiden. Det kom inn mange flotte bidrag og jeg vil gjerne takke alle elevene som bidro med flotte tegninger, sier en imponert ordfører Per Sverre Kvinlaug. Dere kan se en oppsummering av tegneoppgaven her.

Juleråd

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Les hele oversikten her.

Juleråd

Råd til studenter

Råd til studenter som skal hjem til Kvinesdal i jula:

  • Reduser antall kontakter før du reiser hjem og i juleferien
  • Hold minst to meters avstand til personer i risikogruppen
  • Vær særlig oppmerksom på eventuelle symptomer
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte  
  • Vær nøye med hånd- og hostehygiene.

Studenter som studerer i utlandet kan reise hjem i juleferien, men må i 10 dagers karantene etter ankomst til Norge. Les mer om dette her.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.