Vi oppfordrer til å følge de råd som gis og minner om følgende:

  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg så snart som mulig ved nyoppståtte luftveissymptomer, også hvis du er vaksinert.
  • Husk å vaske hender og ha god hostehygiene

Vaksine og testing kan bestilles på koronatelefonen 46 86 49 94.

Status testing
Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 7019.
Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Status vaksinering
Det er til nå vaksinert 4561 personer i Kvinesdal kommune.
3905 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.
171 av disse har fått tre vaksinedoser.