Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 4934 stk.
Det er per i dag 0 i karantene og 1 i isolasjon.
Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 3084 personer i Kvinesdal kommune. 1813 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.

I denne uken ble det vaksinert 255 personer.
De som skal få vaksiner blir fortløpende kontaktet.

Vi har nå begynt å kalle inn to uker før vaksinering og det er derfor viktig å være oppmerksom på hvilken dato som står på innkallingen.

Vi bruker 10 % av dosene til ansatte i barnehage og skole i Kvinesdal.

Vi har sendt ut innkalling tom uke 31 denne uken, og alle født til og med 1993 har fått tilbud om vaksine. Er du født før dette og ikke har fått innkalling, kan du ringe 46 86 49 94 for å avtale dato for vaksinering. Ungdom født fra 1997-2003 setter vi fortløpende opp til vaksine så fort de melder sin interesse via linken som kommunen la ut eller at de tar kontakt via korona tlf.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.