Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 179. Det er per i dag ikke noen nye påviste tilfeller, men alle prøvesvar foreligger ikke enda.

Skole utenfor klasserommet

Kvinesdal Voksenopplæring besøkte før ferien Green Yard og Egeland Familiegård.

-Det er en ting å sitte i klasserommet å lære om natur og miljø, og hvor viktig det er med resirkulering og gjenvinning. Det blir straks mer konkret og levende når vi ser dette skje i praksis, og hører på folk som er opptatt av å gjøre det, sier rektor ved voksenopplæringen Raymond Olsen.

Onsdag 10. juni fikk en del av deltakerne på Kvinesdal Voksenopplæring mulighet til å besøke Green Yard på Angholmen på Feda. Der tok daglig leder Hans Jørgen Fedog imot dem og fortalte om arbeidet med å resirkulere store skip som ikke skal brukes lenger. Verftet kjøper blant annet inn kasserte skip og gjør en stor og imponerende jobb med å dele skipet opp i biter, som så mye som mulig skal brukes igjen. Deltakerne var imponerte og spurte om mulighetene for å få jobb, og hva som skal til. Selv om verftet var travelt opptatt med å gjøre klar til å motta en stor rigg tok de seg tid til å vise elevene rundt, og svare på spørsmål – mens de holdt behørig avstand til oss. Besøket var så populært blant elevene, at de som ikke fikk anledning til å være med denne gangen, håper på at de også får muligheten.

Etterpå gikk besøket videre til Egeland Familiegård. Der tok Gunhild Egeland imot deltakerne ute på tunet, og snakket rolig og interessant, slik at alle fikk med seg det hun fortalte om dyrene, melkeproduksjon, jordbær og moreller. Det ironiske i situasjonen er at de gode, søte jordbærene som begynner å bli klar i disse dager heter Korona jordbær. Heldigvis kunne disse besøkene gjennomføres fordi myndighetene har lettet litt på avstandsreglene på skolene. 

Vi har mange flotte arbeidsplasser i kommunen vår og vi setter stor pris på at de tar seg tid til å ta imot elever på denne måten, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Smittevernråd for ferie og reise

Det er ferietid for mange, Folkehelseinstituttet har en egen side med smittevernråd for ferie og reise. De generelle smittevernrådene er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hygiene 
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.