Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 169. Det er per i dag ikke noen nye påviste tilfeller, men alle prøvesvar foreligger ikke enda.

Endringer i besøksordning ved korttidsavdelingen

Ved korttidsavdelingen har vi sett oss nødt til å begrense besøkshyppigheten. Det er mange ulike aktiviteter og oppfølgingsarbeid som foregår rundt pasientene når de er inne på et korttidsopphold, samt at avdelingen nå går inn i sommeravvikling.

Det blir nå anledning til å besøke pasienter ved korttidsavdelingen på faste dager og visitt-tider. 

Avslutningstur for 7.klasse på Austerdalen skole

Det har vært avslutninger for mange skoleelever i disse dager. For 7.klassingene er avslutningen spesiell og markerer at de er ferdig med barneskolen og nå er klar for ungdomsskolen.
Ved Austerdalen skole valgte de i år å dra til Bines på Feda for å ha sin avslutningstur. Valget viste seg å være et svært godt valg. De ankom onsdag 17. juni og hadde med seg pizza som en god start. De fikk opp teltene - og her vant Tomine med verdens kjappeste teltoppslåing. Tips fra elevene: Kjøp deg et pop-up telt: det er oppslått på 4 sekunder! Når teltene var slått opp ventet båttur med fedafolkene Laila og Joachim Stoss.
Elevene fisket mye og lenge og fikk mange sorter fisk, men mest makrell.
Kristian fikk en laks på ca 3,5 kg. (Se bilde).
Tomine hadde en like stor lyr på sin sluk, men denne mistet de når den skulle inn i båten. På kvelden hadde de bålmat og marshmallows før elevene la seg i hvert sitt telt. Lærerne melder om kanongøye siste dager med flotte elever på Austerdalen skole.
Jeg er takknemlig for at de ansatte på skolen har laget til så fine opplegg i denne tiden for våre skolelever, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.