Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 164. Det er per i dag ikke noen nye påviste tilfeller, men alle prøvesvar foreligger ikke enda.

Første fysiske kommunestyremøte

På onsdag hadde vi vårt første fysiske kommunestyremøte på lang tid. Kommunestyremøtet ble holdt i Kultursalen for å kunne overholde gjeldende smittevernkrav. Det var godt å være alle medlemmene samlet igjen. Dette var siste kommunestyremøtet før ferien.

Morgenbaderne er glade for å være tilbake i KVINAbadet.

KVINAbadet re-åpnet for publikum igjen fra mandag 15.06.2020. Hele 20 morgenbadere var klare til å starte opp med trening. Her ser vi en glad gjeng på plass i terapiavdelingen, etter at badet har vært stengt for publikum siden 12 mars.

Det er trygt å bade i KVINAbadet.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.