Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 156. Det er per i dag ikke noen nye påviste tilfeller, men alle prøvesvar foreligger ikke enda.

Åpning av KVINAbadet

Kvinabadet åpner igjen for publikumsbading den 15.juni. Det er vanlige åpningstider frem til 29.juni, da starter vi sommersesongen. Det er gjort tilpasninger i anlegget for å best mulig overholde smittevernsreglene. Les mer på Kvinabadets nettsider.

Velferdsteknologi

Innen velferdsteknologi skjer det mye nytt og spennende. KVINAvita er en utstillingsleilighet som inneholder en av landets mest moderne utstillinger innen velferdsteknologi. Kvinesdal har som første kommune bestilt inn en helt ny AR/VR -brille, «Active Sight 100X». Brillene viser virkeligheten gjennom briller for de som har sterkt nedsatt syn. Kontrasten blir forsterket og objektet blir forstørret, slik at man kan se virkeligheten selv. Enhetsleder Torhild Kvinlaug er spent på å prøve ut de nye brillene og forteller at bruk av disse kan redusere den svaksyntes behov for assistanse. KVINAvita her egen facebook side.

Briller Foto Eva Kylland

Foto: Eva Kylland

Uteområder i barnehager

Vi åpner nå opp for fri bruk av uteområdene i våre barnehager.

Oppfordring fra kommunelegen

Selv om situasjonen i kommunen for tiden er stabil er det viktig å ikke glemme at vi fremdeles har smitte i samfunnet, og at situasjonen raskt kan endre seg. Vi står nå overfor sommerferie og tilstrømning av turister til Sørlandet. Med dette kommer også en økt fare for smittespredning.

Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet. Når smittevernstiltakene nå letter mer og mer, er det lett å «senke skuldrene» og bli mer slepphendt med gjennomføringen av smittevernsråd. Dersom vi ikke følger nasjonale råd vil faren for smittespredning øke. Det er derfor helt avgjørende at vi fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hender og holde oss hjemme når vi er syke. 

Vi oppfordrer alle til å følge FHI sine råd:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.