Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 146. Det er ingen nye påviste tilfeller per i dag, men det foreligger ikke prøvesvar på alle testede.

Besøk på sykehjem

Vi er glade for å kunne åpne opp for mer besøk ved våre sykehjem. Vi ønsker å være fleksibel og legge til rette for mange besøk, men vi må samtidig ha et tydelig fokus på smitteforebyggende tiltak. Du kan lese våre retningslinjer her.

Åpningstid rådhus

Rådhuset vil fra tirsdag 09.06.20 ha vanlige åpningstider, kl. 08.00 – 15.00. Vi har dessverre ikke anledning til å ta imot drop-in besøk, timeavtaler må derfor bestilles på forhånd via telefon 38 35 77 00.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.