Det er sommer og været begynner å bli varmt. Vi er godt i gang med vaksinering og 1409 personer i Kvinesdal er nå fullvaksinert. Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggere på hvordan de blir møtt av vaksinasjonsteamet og de frivillige. Jeg er stolt over deres arbeid, og vi setter pris på disse tilbakemeldingene.
Gjenåpningen av samfunnet har startet, men samtidig har det vært høye smittetall i fylket vårt. Det betyr at vi fremdeles må være varsomme og at vi fortsatt må stå sammen for å holde smittetallene nede.
Juni er en tid for sommer- og skoleavslutninger, vi har lagt ut informasjon om hvilke råd og regler som gjelder i en egen artikkel. Den kan leses her.

Vi ønsker våre innbyggere en fin og trygg forsommerhelg.

Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 1983 personer i Kvinesdal kommune. 1409 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.

I denne uken ble det vaksinert 492 personer og i neste uke er det forventet at vi får 270 vaksinedoser. De som skal få vaksiner blir fortløpende kontaktet.

Alle født til og med år 1955 har fått tilbud om koronavaksine og vi er i gang med å vaksinere de som er født i 1956.

Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 3839.
Det er per i dag ingen i karantene og ingen i isolasjon.
Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.