Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 136. Det er ingen påviste nye tilfeller per i dag.
Vi har fremdeles god prøvetakningskapasitet og tester etter Folkehelseinstituttets testkriterier. FHI har denne uken åpnet for at alle med symptomer for COVID-19 kan testes. (Tidligere var det hun de med hoste, feber og tungpust som man skulle teste). I praksis betyr dette at vi nå tester de fleste med luftveissymptomer. Grunnet god testkapasitet har vi de siste ukene praktisert dette allerede, så det er ikke forventet en stor økning i testing fremover. 

Luftveislegevakt

Den interkommunale luftveislegevakten i Farsund opphører fra og med 01.06.20. Fremover vil pasienter med luftveissymptomer som må tilses av lege på dagtid, bli undersøkt i en smittebrakke ved Kvinesdal legesenter. Pasientene henvender seg på samme måte som før, altså per tlf. til legesenteret/legevakta. På kveld, natt og helg/helligdager henvender pasienter seg til interkommunal legevakt i Flekkefjord. 

Besøk på sykehjem

Vi arbeider med å få på plass nye rutiner og retningslinjer for å kunne ta imot besøkende på våre sykehjem. Faglig forsvarlighet gjelder fortsatt innen smittevern, nye rutiner må på plass før vi åpner opp og kan sikre at besøkene skjer etter gjeldene smittevernregler. Retningslinjene for besøk og stengte sykehjem som er pr i dag er derfor gjeldene til de nye retningslinjene er på plass.

På Kvinesdal bo og dagsenter har sommeren startet, temaveggen er byttet og vi er klar for sommer og sol.

sommervegg

Skole

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet i ettermiddag. De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. 

Biblioteket

Biblioteket er åpent og har vanlige åpningstider. Du finner åpningstider på bibliotekets hjemmeside.

Kino

Kinoen er åpen, men for å sikre en trygg og god kinoopplevelse er det iverksatt flere tiltak. Du kan lese mer på kinoens hjemmeside. 

KVINAbadet

15. juni har myndighetene en intensjon om å åpne norske badeanlegg for publikum. Vilkårene er at smitten er under kontroll og at myndighetene gir oss en endelig veileder.
KVINAbadet skal gjøre alt som står i sin makt for å være klare til 15. juni. Vi har alt klart i badet, garderober og kafe/kiosk, og vi vil legge til rette med de tiltakene som skal til, for å gjøre gjestene våre trygge med tanke på smittevern.

For å være sikre på at vi får åpne, oppfordrer vi alle til fremdeles å delta i den nasjonale dugnaden for å holde kontroll på smitten.
Vi gleder oss stort til vi igjen kan åpne dørene!

I utgangspunktet starter vi opp med publikumsbading og morgenbading.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.