Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 125. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19.

Vi har prøvetakning 3 dager i uken, i teltet ved Kvinesdal Legesenter. Vi har per i dag god prøvetakningskapasitet og klarer å dekke alle kategorier som faller inn under testkriteriene, utarbeidet av FHI. Det er fremdeles ikke anbefalt å teste personer uten symptomer. Et unntak fra dette er personer som skal til visse undersøkelser i spesialisthelsetjenesten der testing er  påkrevd i forkant. Testaktiviteten skal stå i forhold til den aktuelle smittesituasjonen. Kvinesdal kommune har i dag ikke utbredt smitte i samfunnet og behovet for testing er derfor ikke så stort. På ordre fra Helsedirektoratet har vi utarbeidet en plan for raskt å kunne øke prøvetakningskapasiteten dersom behovet skulle øke.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.