Skole og barnehager

Vi følger de nasjonale anbefalingene om trafikklysmodellen i skoler. Grunnskoler og barnehager vil inntil videre fortsette på gult nivå. Det vil bli en ny vurdering av dette i neste uke. Voksenopplæring og videregående skoler vil gå over til grønt nivå.

Testing

Vi vil fortsette med samme rutiner på testing som vi har hatt i Kvinesdal til nå. Du kan lese mer om testing her.

Kommunale bygg

Vi åpner igjen for utleie av kommunale bygg til aktiviteter for barn og unge under 20 år. Det åpnes også for utleie til voksne der lag og foreninger er ansvarlig arrangør.

Kino

Kinoen kan nå ta imot flere gjester. Dersom det ikke er mulig å holde 1 meter avstand må munnbind benyttes.

Kvinabadet

Kvinabadet åpner for publikum i morgen, men med antallsbegrensinger. Ved høyintensiv aktivitet må det holdes 2 meter avstand. Les mer på Kvinabadet sine sider.

Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer denne uken 87.
Det er per i dag 16 personer i isolasjon.

Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 4623 personer i Kvinesdal kommune.
4017 av disse har fått to vaksinedoser og er fullvaksinert.
3103 har fått tredje oppfriskningsdose.