Det er ikke registrert nye smittede i Kvinesdal siden desember. Det er mange som er testet etter nyttår og alle testene har vært negative. Det har vært større mobilitet i forbindelse med jule og nyttårsfeiring og likevel har vi ikke hatt nye smittetilfeller. Jeg vil benytte anledningen til å takke for den felles dugnaden som fortsatt gjøres.

Jeg deler et bilde fra ordførernes fotokonkurranse i fjor med temaet; ut på tur. Bildet ble sendt inn av Merethe Breimoen.

Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 2218.

Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Det skal være lav terskel for testing for de som har symptomer eller som tror de kan ha vært eksponert for koronasmitte. Vi har god kapasitet for testing og tester alle hverdager.

Teststasjonen er åpen lørdag og søndag, ring 46 86 49 94 mellom kl. 08.00 og 10.00 for å avtale tid.

Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 55 personer i Kvinesdal kommune. Vi vil fortsette med vaksinering ukentlig ut fra hvor mange doser med vaksine vi mottar.

Det er nå sendt ut registreringsskjema for vaksinering til alle over 75 år og mange har meldt tilbake at de ønsker å ta vaksine.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.