Status smittede

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 101. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19. Det arbeides aktivt med å kunne øke frekvensen av prøvetaking og vi vil komme tilbake med mer informasjon når dette blir gjeldende.

 

Åpning av skole og barnehage

I tråd med de nye signalene fra regjeringen vil Kvinesdalsskolen nå åpne for alle trinn førstkommende tirsdag 12/5 – 20. Det er lagt ned en stor innsats for at åpningen skal oppleves så trygg og god som mulig for alle involverte. Mer informasjon om oppstart av Kvinesdalsskolen vil komme på skolens hjemmesider. I tillegg oppfordrer vi dere til å følge med på den enkeltes skoles hjemmeside og Transponder (sms). Foreldre/foresatte må gjerne ta kontakt med skolen om det er noen spørsmål i forbindelse med skolestart.

Barnehage vil ha de samme åpningstider som det har vært inntil nå også i uke 20 (11/5 – 15/5). Det har kommet en ny veileder for hvordan barnehagene skal drives i neste uke, og vi jobber for å utvide åpningstidene i uke 21. Mer informasjon om dette vil komme så fort dette er avklart.

 

17. Mai feiring

Det er gjort en kjempejobb med å lage en alternativ 17. mai feiring. All honnør til alle som har bidratt med å tilrettelegge for at vi får en flott og minnerik feiring. Det er planlagt en rekke aktiviteter som vil engasjere både unge og eldre. Det vil også bli benyttet digitale løsninger for å formidle taler. Det er laget egne program for Feda, Fjotland og Liknes, mer info om dette finner du her.

 

Åpning av rådhus og bibliotek

Kvinesdal rådhus vil være åpent for publikum fra tirsdag 12. mai. Det kan bli enkelte praktiske endringer i en overgangsfase for å ta hensyn til smittevernhåndtering.

Kvinesdal bibliotek vil åpne tirsdag 12. mai kl. 13.00 i kulturhuset. Filialene på Feda og Kvinlog åpner mandag 18/5 i samarbeid med skolene.

Lokalene vil være tilrettelagt slik at det blir tatt hensyn til smitteverntiltak.  

 

Kulturskole

Kulturskolen åpner for en til en undervisning fra tirsdag 12. mai. Det er gjort flere forebyggende tiltak for å forhindre evt.smitte slik at det er trygt å åpne opp dette tilbudet. Også her har de ansatte gjennomført smittevernkurs. 

 

Åpning av Kvinesdalhallen

Kvinesdalhallen åpner for trening fra og med mandag 11. mai med visse restriksjoner. Det er blant annet forbud mot bruk av garderober i idrettshaller. Det er også visse andre restriksjoner. Ta kontakt med idrettskonsulenten for nærmere avklaring.

 

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.