Informasjon 30.04.20

Godt å ha elevene på 1.-4.trinn tilbake på skolene

Det var mange elever og lærere som gledet seg på mandag, da skolene igjen ble åpnet for elevene på 1-4.trinn. Gjensynsgleden var stor!

Skolene i Kvinesdal hadde forberedt seg godt til gjenåpning. Nye rutiner, arbeidsmåter og organisering av skoledagen måtte til for at hver enkelt elev, forelder/foresatt, og ansatt skal føle seg trygg i forhold til smittevern. Skolene følger Veilederen for smittevern, ( klikk her: Veileder om smittevern ved skolestart).

Alle skolene melder at det var godt å starte opp igjen. Alle rektorene sier også at det var godt å se den gjensidige gleden elevene og de ansatte viste da de traff hverandre igjen mandag morgen.

Skolene vil minne om viktigheten av hygiene for å unngå smitte.

Skolene vil fortsette med å legge ut informasjon på sine hjemmesider og via Transponder (sms). Foreldre/foresatte må gjerne ta kontakt med skolen om det er noen spørsmål i forbindelse med skolehverdagen dere ønsker svar på.

Skolen gleder seg, og forbereder seg til den dagen elevene på 5.-7.trinn og 8.-10.trinn kommer tilbake til skolen!

 

8. Mai arrangement i Kvinesdal

Kvinesdal kommune ønsker å markere frigjøringsdagen 8. mai. Dessverre kan ikke publikum være tilstede pga koronaviruset og medfølgende restriksjoner på arrangementer og folkesamlinger. Mer info om arrangementet finner du her.