Informasjon 24.04.20

Status smittede

Ved Kvinesdal legesenter er fortsatt antall testede personer 83. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19.

Skolestart (1.-4- trinn) mandag 27.april

Skolene i Kvinesdal har forberedt seg, og er klar til å ta imot elevene på 1.-4. trinn på mandag. Lærere og andre ansatte ser fram til, og gleder seg til elevene kommer. Skolene følger Veilederen ( klikk her: Veileder om smittevern ved skolestart) for hvordan skoledagen skal organiseres. Elevene vil deles inn i grupper. Det legges opp til å følge vanlig timeplan, og mye av undervisningen vil skje ute. Det vil også organiseres slik at ikke alle elevene har friminutt samtidig. Dusjing etter gymtimer skal skje hjemme, og svømmeundervisning legges det ikke opp til foreløpig.

 

Det er fokus på hygiene for å unngå smitte, og skolene har gode rutiner på dette. Det kan bl.a. nevnes:

  • Elevene bør vaske se på hendene før de går på skolen, og når de kommer hjem.
  • Elevene skal vaske seg på hendene når de kommer på skole, og når de drar hjem fra skolen.
  • Elevene skal vaske seg på hendene når de har vært på toalettbesøk, vært ute og kommer inn, før og etter måltider, i forbindelse med hosting, og når de skal til og fra SFO.

Renholdsrutinene på skolene er endret i henhold til de anbefalinger som er gitt i forhold til smittevern.

Vi har lagt ut mer generell info om oppstart av Kvinesdalsskolen på våre hjemmesider her. I tillegg oppfordrer vi dere til å følge med på den enkeltes skoles hjemmeside og Transponder (sms). Foreldre/foresatte må gjerne ta kontakt med skolen om det er noen spørsmål i forbindelse med skolestart.

Skolene gleder seg til å treffe elevene igjen!

Fritidsreiser

Det har kommet oppdaterte råd for fritidsreiser fra folkehelseinstituttet som gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre. Det anbefales fortsatt å redusere fritidsreiser. Eventuelle reiser bør planlegges med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder, mer info om dette her. 

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.

Informasjon 22.04.20

Status smittede

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 83, og det er også planlagt flere tester denne uka. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19.

En annerledes 17. mai

Selv om det blir en del begrensninger hva angår ansamlinger av folk, jobbes det konkret med andre løsninger for å gi innbyggerne en så god 17. mai-feiring som mulig. Det blir dessverre ikke anledning til å ha de tradisjonelle togene, men det ligger an til å bli bilkortesjer i hele kommunen, både på Feda, i Kvinesdal og i Fjotland. Det planlegges også former for aktiviteter som skal engasjere både unge og eldre innenfor de rammer som er mulig. Det vil sannsynligvis bli benyttet digitale løsninger for å formidle taler. Kommunen skal ha videre møter med de ulike arrangørene kommende uke. Vi kommer tilbake til mer informasjon om årets 17.mai-feiring når mer er klart.

Åpning av bobilparkering og offentlige sanitæranlegg

Bobilparkering ved Kvinabadet åpnes fra i dag opp igjen. Det minnes om regler fra folkehelseinstituttet om avstandskrav. De offentlige toalettene på Kvinabadet åpnes også i dag.

Åpning av barnehage

Gjenåpning av barnehagene er gjort i tråd med anbefalingene fra den nasjonale veilederen for smittevern. Første åpne dagen var i går, og tilbakemeldingene er at dette var en veldig positiv opplevelse for barna, foresatte og de ansatte. De ansatte har gjort en formidabel jobb med å tilrettelegge slik at barn og foresatte skal ha en trygg og god oppleveIse når de kommer tilbake. Også frivilligheten har bidratt for å gjøre åpningen mulig. Det er foreløpig noe begrenset åpningstid, det vil bli gitt beskjed når det blir endring i åpningstidene.

Helsestasjon åpen for normal drift

Helsestasjonen er åpen og har tilnærmet normal drift med jordmor, helsesykepleiere, lege og familiekonsulenter.  På grunn av smittevern vil noen avtaler bli endret eller flyttet.  Hvis du eller barnet er sykt og har luftveissymptomer må dere ikke komme på helsestasjonen, men ta kontakt på telefon.

Skolehelsetjenesten vil være på skolene fra 27.april og helsesykepleierne er også tilgjengelig på telefon og mail.

Har du spørsmål ring helsestasjonen på tlf. 38 35 79 90, så blir du satt over til den du vil snakke med.

Klikk her for mer info.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.