Informasjon 17.04.20

Samfunnet åpnes nå gradvis mer opp fremover. Våre nasjonale helsemyndigheter og regjeringen, mener dette kan gjøres innenfor trygge rammer, og har utarbeidet gode veiledninger om dette. I barnehagene og skolene våre jobbes det godt med å legge til rette for å omsette de nasjonale veiledningene til lokale forhold. Kommende tirsdag åpner barnehagene igjen- åpningstiden blir fra kl. 08.00 til 15.00. Barnehagene har god dialog med foresatte om tiltakene som nå er iverksatt for at det skal være trygt for barna å komme tilbake.

Fremover blir det like viktig at den enkelte av oss fortsatt må ta et ansvar for å hindre smittespredning. Koronapandemien er ikke over og vi håper at vi skal unngå at det må gjøres innstramminger igjen. Jeg vil benytte anledningen til å igjen takke dere for den innsatsen som dere alle gjør i denne utfordrende tiden. Vi må fortsatt oppmuntre hverandre til å fortsatt holde fokus på de gode råd vi har fått for å hindre smitte.

Vi står sammen. Og sammen skal vi komme oss igjennom dette!

God helg!

 

Status smittede

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 82. Det foreligger ikke svar på de siste som er testet. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19.

17.mai

Det arbeides med organisering av 17.mai i Kvinesdal. Det kommer ny informasjon fra myndighetene i dag. Kommunen vil tidlig i neste uke ha møte med representantene fra de ulike komiteene for å finne de beste løsningene for å gjennomføre grunnlovsdagen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon tidlig i neste uke.

Smittestopp

Myndighetene lanserte i går appen smittestopp. Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak. Du kan lese mer her.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.

Informasjon 15.04.20

Status smittede

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 74. Det er planlagt å ta flere tester i dag. Det er ikke meldt om noen nye som har testet positivt på Covid -19.

Oppstart av skole og barnehage

Kommunen følger de nasjonale råd og føringer som blir gitt vedrørende skole- og barnehage. Barnehagene forbereder seg på en gradvis åpning fra og med mandag 20. april. Skolene forbereder seg på en åpning for 1-4. klasse fra og med mandag 27. april. Når mer detaljer er på plass, vil den enkelte forelder/foresatte bli kontaktet i forhold til tidspunkt for oppstart og detaljer rundt dette.

Kompensasjonsordning for idrett, kultur og frivillighet

Vi minner om at frivillige lag, organisasjoner og arrangører innen kultursektoren kan søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Frist før søknad er førstkommende tirsdag 21. april. Mer informasjon kan du finne på nettsidene til lotteri- og stiftelsestilsynet og kulturrådet.

Informasjonskanal

Hovedinformasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.