Vinnere av påskekonkurranser

Vi har mottatt mange flotte bilder og tegninger fra Kvinesdal. Tusen takk for alle de flotte bidragene. Vi har trukket 6 tilfeldige vinnere totalt. Vinnerne av fotokonkurransen er Tina Dyrstad Fossdal, Michelle Emilsen og Iselin Røiseland. Vinnerne av tegnekonkurransen er Adriana Røiseland, Juliane Risnes Grøtteland og Agnes Netland. Vinnerne kan hente gavekortene på Servicekontoret mellom kl. 10.00 og 14.00.

Status vaksinering

Det er til nå vaksinert 1067 personer i Kvinesdal kommune. 315 av disse har fått to vaksinedoser og er nå fullvaksinert.

I denne uken ble det i aldersgruppen over 75 år vaksinert 157 personer med første dose.       

I neste uke er det forventet at vi får 204 vaksinedoser.
De som skal få vaksiner i denne uken blir fortløpende kontaktet.

Alle over 75 år som ønsker vaksine er nå vaksinert og vi er i gang med å vaksinere de over 70 år.

Status testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 3145. Det er per i dag ingen i karantene eller isolasjon i Kvinesdal.

 

Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Informasjon til besøkende ved våre omsorgssentre

Etter pressekonferansen 23.3 har vi gjort noen små endringer for besøkende til våre omsorgssentre gjeldene fra og med 25.3:

  • Vi går fra 5 besøkende til 2 besøkende. Det vil si at det kan komme 2 personer på besøk om gangen. Regjeringen anbefaler at det er de samme over tid.
  • De som ikke er definert som nærkontakter, må holde 2 meter fremfor 1. MED NÆRKONTAKT menes: beboer som er fullvaksinert kan velge 3 personer han eller hun ikke holder avstand til.
  • Vi anbefaler at dere ikke tar beboere med ut til steder der mange samles, og at dere ikke besøker mer enn 2 personer. Vi anbefaler heller ikke å ta beboer med til områder med utbredd smitte
  • Vi forventer at besøkende som kommer fra områder med høgt smittetrykk forholder seg til retningslinjer og anbefalinger som gjelder lokalt der de kommer fra.  Anbefales det at du kan besøke andre er du også velkommen til oss, men med munnbind

Ved alvorlig sykdom legger vi selvsagt til rette for deg og dine, dette avtales med aktuell avdeling.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.

Les ordføreren orienterer på arabisk her og tigrinja her.