Frem til den 18. januar er det krevende tiltak vi skal igjennom, og for mange vil det medføre en stor påkjenning. Det sosiale livet er satt på «vent», men vi håper at digitale plattformer og telefon vil bidra til at «alle» har noen å se og snakke med. Vi er opptatt av at tjenestene til sårbare mennesker beskyttes, slik at disse ytes innenfor de ordinære smittevernstiltakene. Det betyr at hjelpetjenester til barn og unge er åpen, og at det legges opp til at det er mulig å besøke sine kjære på institusjonene våre. Vi mottar de første vaksinene i morgen, og jeg har troen på at vi skal komme oss igjennom dette sammen. Det er lagt ned en stor innsats av dere alle, og vi har i skrivende stund ingen påviste tilfeller av Covid-19, eller noen i karantene. Husk at terskelen for å teste seg er lav.  

De nye nasjonale tiltakene kan du lese her.

Som følge av de nye tiltakene vil følgende gjelde i Kvinesdal frem til 18.01.21:

Barnehager og skoler

Barnehager og barneskolene er åpne og drives på gult nivå. Ungdomsskolene, videregående skole og voksenopplæring har i dag gått over til rødt nivå. Det medfører enkelte endringer i undervisningsopplegg blant annet med mindre grupper og mer digital undervisning. Ytterligere informasjon om dette vil bli sendt til foreldre og foresatte.

Offentlige lokaler

Alle kommunale offentlige bygg vil være stengt for fritidsaktiviteter. Unntakene vil være:

  • Bibliotekene vil være åpne med begrensning på 10 besøkende om gangen.
  • Kulturskolen forholder seg til gjeldende smittevernregler.
  • Kinoen forholder seg til gjeldende smittevernregler.
  • Kvinabadet er stengt med unntak for brukere av helsetjenester.
  • Servicekontoret er åpent fra kl. 10.00-14.00.
  • Sentralbordet har vanlig åpningstid.
  • Besøkende til saksbehandlere bes ta kontakt for å avtale tid.

Besøkende på institusjoner

Det legges opp til at det er mulig å besøke sine kjære på institusjonene våre. Dette må skje etter avtale. Familie og nære pårørende prioriteres.

Smittestopp app

FHI har lansert en ny Smittestopp app. Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense. Les mer om appen her.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.