Barnehager og skoler

Barnehager og barneskolene er åpne og drives på gult nivå. Ungdomsskolene, videregående skole og voksenopplæring går igjen tilbake til gult nivå. Ytterligere informasjon om dette vil bli sendt til foreldre og foresatte.

Offentlige lokaler

Alle kommunale offentlige bygg åpner for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det er egne nasjonale regler for sammenkomster og arrangement.
  • Bibliotekene vil ha normal drift.
  • Kulturskolen forholder seg til gjeldende smittevernregler.
  • Kinoen forholder seg til gjeldende smittevernregler.
  • Servicekontoret er åpent fra kl. 10.00-14.00.
  • Sentralbordet har vanlig åpningstid.
  • Besøkende til saksbehandlere bes ta kontakt for å avtale tid.
  • Kvinabadet; åpning for publikumsbading vil bli vurdert og vi vil komme tilbake til dette. Det er åpent for brukere av helsetjenester og annen organisert fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år.

Besøkende på institusjoner

Det legges opp til at det er mulig å besøke sine kjære på institusjonene våre. Dette må skje etter avtale. Familie og nære pårørende prioriteres.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.