Status Testing

Ved Kvinesdal legesenter er antall testede personer 2129.

Vi anbefaler at de som ønsker å teste seg tar kontakt med legesenteret så tidlig som mulig på dagen for at vi skal få raskest mulig svar på prøvene.

Det skal være lav terskel for testing for de som har symptomer eller som tror de kan ha vært eksponert for koronasmitte. Vi har god kapasitet for testing og tester alle hverdager.

Vaksinering

Vi er i gang med vaksinering i Kvinesdal og vaksinerer i tråd med FHI sin prioriteringskriterier, som kan leses her.

Alle over 85 år vil i løpet av neste uke få et brev og et registreringsskjema tilsendt. De som har hjemmesykepleie blir direkte kontaktet av hjemmesykepleien. Vi ber alle om å returnere registreringsskjemaet så snart som mulig, slik at vi kan starte med innkalling til vaksinering.

Når vi har mottatt registreringsskjemaet i retur vil man bli kontaktet med tid og sted for vaksinering.

I løpet av neste to ukene vil alle over 65 år få brev og registreringsskjema. Skjemaet kan sendes inn digital, eller på papir. Vi håper at så mange som mulig vil benytte seg av den digitale løsningen.

Informasjonskanal

Hoved informasjonskanalen til kommunen er våre nettsider. Det ligger også mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no.