FHI sier at influensavaksine skal prioriteres før oppfriskningsdose (3. dose) med koronavaksine, og vaksinering mot influensa begynner i Kvinesdal i uke 43. Det må gå minst 1 uke fra man tok influensa vaksine til man får koronavaksine.

Vi planlegger vaksinering med oppfriskningsdose på Kvinesdal kulturhus i uke 47 og 48. De som skal få vaksine vil få SMS eller telefon med dato og tidspunkt for vaksinering.

Det tilbys Pfizer-vaksinen og det skal gå minst 6 måneder fra dose 2 til oppfriskningsdosen kan settes.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år. Dette er et tilbud til de som er over 65 år som allerede har tatt to vaksine doser.