Vinteren i år er særlig krevende for villreinen. Regn med påfølgende frost har ført til at store beitområder i høyfjellet har iset ned.
Villreinen trekker da gjerne ut mot lavereliggende områder for å finne beite. Vi oppfordrer til å vise særlig hensyn hvis du ferdes i fjellet på ski eller med snøscooter.
Ser du villrein på turen så gå eller kjør i en stor bue utenom slik at de ikke blir oppmerksom på deg.