Beboere ved enheten og deres nærmeste pårørende, samt ansatte er nå kontaktet som et ledd i smitteoppsporingen. De berørte får informasjon og blir kalt inn til nødvendige undersøkelser i løpet av de nærmeste fjorten dagene.

Vi har godt håp om at få eller ingen er smittet.