Kommunestyret i Kvinesdal skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

  • meddommere til lagmannsretten
  • meddommere til tingretten
  • meddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til skjønnsmedlemmer som skal velges av fylkestinget.

Listen ligger nå ute til offentlig ettersyn i to uker før kommunestyret skal foreta endeling vedtak i møtet sitt den 19.06.24.
I denne perioden har enhver rett til å komme med innvendinger mot forslaget, og melde det til kommunen innen fastsatt frist, jf. domstolloven § 68.

Frist for å komme med innvendinger er satt til 18.06.24 og kan sendes til post@kvinesdal.kommune.no.

Du finner oversikt over kandidater her:

Beata Chmielewska Reppen
Benjamin Røyland
Ida Marie Meland Eikebrok
Jan Kristian Kvinlaug
John Høyland
Lise Røyseland Engesæth
Rita Egenes
Rolf Kristoffersen
Signe Malin Røyseland
Stein Arild Nedrejord
Terje Sindland
Veronica Ersland Reppen
Morten Egaas
Bjørn Morris Egenes
Per Øistein Rogstad
Arne Rygh
Kjell Inge Hunsbedt
Ernst Walskaar
Dag Reidar Fredriksen
Frode Aagedal
Aud Røyland
Sara Grethe Aamodt
Andreas Sigersvold
Henning Andersen
Marit Londal
Kai Thore Birkeland
Tina Dyrstad Fossdal