Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Nyheter
 • Vegadresseprosjektet - Forhåndsvarsel vedrørende tildeling av vegadresser

Vegadresseprosjektet - Forhåndsvarsel vedrørende tildeling av vegadresser

Gjennom det pågående «Vegadresseprosjektet», skal Kvinesdal kommune tildele nye vegadresser til aktuelle eiendommer som i dag ikke har vegnavn og husnummer.

Kartløsning for planlagt adresse

Hvilken vegadresse vi har intensjon å tildele din eiendom (adresseverdige bygninger), kan slås opp i kartløsningen her.

 • Løsningen er ferdig innstilt for visning av planlagt adresse.
 • Søk opp din eiendom i kartet, enten ved å skrive aktuelle gnr/bnr eller stedsnavn i søkefeltet, eller ved å forstørre/forminske (zoome) inn aktuelle eiendom i skjermbildet.
 • Tall for planlagt adresse (husnr.) vises med lilla skrift.

Kontaktinformasjon

Alternativt kan du kontakte kommunen på følgende måter for mer informasjon:

 • Telefon; 38 35 77 00
 • Pr. mail; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Besøke servicekontoret, Nesgata 11

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tildeling av adresser ikke angår eller endrer privatrettslige forhold angående rettigheter til adkomster.

Hjemmelsgrunnlag for dette varsel

 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 (Forvaltningsloven), kapittel IV, § 16.
 • Lov om eiendomsregistrering av 17.06.2005 nr. 101 (Matrikkelloven), kapittel 4 § 21.
 • Matrikkelforskrift, kapittel 12 §§ 49 – 59.
Uttalerett

De som blir berørt av adressetildelingen, har anledning til å uttale seg. Uttaleretten gjelder hvilken veg bygning/eiendom skal knyttes til, eventuelt hvilket adressenummer bygning/eiendom skal ha. (Hjemmelsgrunnlag for uttalerett: Jfr. matrikkellovens § 21 og merknad til matrikkelforskriftens § 50, 7. ledd).

Det presiseres at det ikke er lovhjemmel til å påklage de allerede tildelte vegnavnene.

Eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet, og sendes kommunen innen fredag 23. november 2018.

Etter at denne fristen har utløpt og eventuelle uttalelser er ferdig behandlet, vil offisielt adressevedtak bli sendt ut. Adressevedtaket vil inneholde opplysninger om når ny adresse skal gjelde fra, samt detaljert informasjon og veiledning om adresseendringer.

Vedtak vil blir sendt ut i puljer. Dermed får ikke alle veger adresser samtidig. Det blir underveis i prosjektet informert på kommunens hjemmeside om prosjektets fremdrift. Planlagte adresser som kunngjøres nå, er så langt prosjektet har kommet pr. i dag. Det er fortsatt deler av veger/områder som er under arbeid og blir kunngjort senere.

ENDRINGSLOGG

 • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-15
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Kommunenummer: 1037
Organisasjonsnummer: 964 964 076

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 35 77 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Webredaktør: Hege Fåland Ludviksen


Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me